Osiągnięte poziomy recyklingu w 2013 roku

Przedstawiamy informację o osiągniętych poziomach recyklingu odpadów komunalnych w 2013 roku z podziałem na pierwsze i drugie półrocze. Taka forma przedstawienia informacji pozwala na łatwe porównanie dwóch „systemów” gospodarowania odpadami. starego i nowego. 

koniec tekstu promocyjnego

Osiągnięte poziomy recyklingu w 2013 roku [podane w Mg - tonach]

Nazwa

1 półrocze

2 półrocze

Ilość zebranych odpadów

515,06

441,03

Ilość zebranych odpadów zmieszanych

491,23

305,8

            Poddane składowaniu

386,7 

0

            Poddane przetwarzaniu

104,53 

305,8

            Poddane składowaniu odpady przetworzone

386,7 

240,57

Ilość zebranych odpadów segregowanych

9,25 

92,25

Ilość odpadów segregowanych przekazanych do recyklingu

6,75 

45,24

Ilość zebranego papieru i tektury

1,47 

23,49

            Poddane przetwarzaniu

0,53 

10,39

Ilość zabranych tworzyw sztucznych

3,79 

31,80

            Poddane przetwarzaniu

2,27 

6,95

Ilość zebranego szkła

3,90 

36,96

            Poddane przetwarzaniu

3,86 

27,90

Ilość zebranych odpadów wielkogabarytowych

10,4 

22,4

Ilość zebranych odpadów ZSEiE

0,1 

0

Ilość zebranych bioodpadów

1,47 

43,99

Ilość zebranego gruzu

4,5

Osiągnięty poziom recyklingu

2,48%

16,64%

Wymagany poziom recyklingu w 2013 roku

12%

12%

Dopuszczalna masa bioodpadów która może być poddana składowaniu

344,81 

344,81 

Masa bioodpadów przekazana do składowania

378,22 

Osiągnięty poziom ograniczenia masy bioodpadów przekazanych do składowania

54,85%

Dopuszczalny poziom masy bioodpadów mogących trafić do składowania w 2013r.

50%

 

Odpady segregowane 

odpady segregowane wykres.jpeg

Odpady zmieszane 

odpady zmieszane wykres.jpeg