Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do przekazanych informacji, które dotyczą planowanych na 2012r. działań ARR w obszarze współpracy międzynarodowej w zakresie wsparcia eksportu produktów rolno-żywnościowych przez polskich przedsiębiorców uprzejmie informuję, że jedną z form realizacji zadania ustawowego ARR dotyczącego promocji polskiej żywności jest organizacja udziału polskich przedsiębiorców w zagranicznych imprezach targowych. W celu optymalizacji tego typu działań ARR wykorzystuje efekt synergii uzyskiwany poprzez kojarzenie specyficznych działań ARR z kierunkowymi działaniami Ministerstwa Gospodarki (wykorzystywanie funduszy z Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”).  Efekt synergii przejawia się m.in. w ułatwieniu dostępu do targów poprzez zapewnienie przestrzeni wystawienniczej oraz częściowy zwrot kosztów kwalifikowanych udziału w danej imprezie.Biorąc pod uwagę powyższe oraz zainteresowanie przedsiębiorców z krajów nie będących członkami UE,  możliwością szczegółowego poznania oferty eksportowej polskiej żywności uprzejmie informuję, że analiza potencjału promocyjnego imprez międzynarodowych organizowanych w okresie I-II kwartału br. wskazała na następujące imprezy targowe jako zasługujące na wsparcie ARR w zakresie udziału polskich podmiotów:

Food Expo w Herning / Dania 18 – 20 marca 2012 r.  – szacowany koszt udziału ok. 2850 zł za osobę, termin przesyłania zgłoszeń udziału do ARR – 20 lutego 2012 r.

http://www.arr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1526:targi-ywnoci-foodexpo-w-herning-dania-18-20-marca-2012-r&catid=136:informacje-dotyczce-wsparcia-wymiany-handlowej&Itemid=560

 DJAZAGRO w Algierze / Algieria 23 – 26 kwietnia 2012 r.  - Szacowany koszt udziału 1 przedstawiciela firmy ok. 4500 zł za osobę -  termin przesyłania zgłoszeń udziału do ARR – 24 lutego 2012 r.

http://www.arr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1530:targi-rolno-spoywcze-djazagro-w-algierze-23-26-kwietnia-2012-r&catid=136:informacje-dotyczce-wsparcia-wymiany-handlowej&Itemid=560 

 SIAL Canada w Montrealu / Kanada 9-11 maja 2012 r. - Szacowany koszt udziału 1 przedstawiciela firmy ok. 9800 zł za osobę -  termin przesyłania zgłoszeń udziału do ARR – 24 lutego 2012 r.

 http://www.arr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1533:sial-canada-w-montrealu-9-11-maja-2012-r&catid=136:informacje-dotyczce-wsparcia-wymiany-handlowej&Itemid=560

  UWAGA – w przypadku udziału w wyjeździe na targi DJAZAGRO w Algierze lub SIAL Canada w Montrealu - możliwe dofinansowanie 50 % kwalifikowanych kosztów udziału (maks. 8000 PLN / 1 przedstawiciela firmy). Szczegółowe informacje te zostały zamieszczone na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego www.arr.gov.pl.  - pod załączonymi w mailu linkami

Należy podkreślić, że ARR uzyskała informacje o wzroście zainteresowania importem żywności polskiej na rynki Danii (i Skandynawii) a także Algierii i Kanady (wzrost importu zanotowano w 2011r., podczas gdy obecnie Kanada przygotowuje się do zawarcia umowy o wolnym handlu z Unią Europejską).

Ponadto, informujemy, iż w przypadku podmiotów, które nie mogą uczestniczyć w targach istnieje również możliwość wysyłki próbek towarów i/lub materiałów reklamowych na polskie stoiska informacyjne organizowane przez Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji (bez konieczności udziału w targach). 

 W przypadku pytań prosimy o kontakt: Aleksandra RadomskaAgencja Rynku Rolnego Odział Terenowy w Opolu Sekcja Informacji i Promocji tel. 77/4417000