Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

13 stycznia 2015 r. w godz. 9.00 – 12.00

 Hol - parter, Urząd Gminy w Oleśnie, ul. Pieloka 21

koniec tekstu promocyjnego