Wykaz osób przyjmujących zgłoszenia szacowania szkód łowieckich w uprawach polowych

Wykaz osób z ramienia Koła Łowieckiego uprawnionych do przyjmowania zgłoszeń w celu  oszacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne. 

koniec tekstu promocyjnego

Urząd Miejski w Gorzowie Śl. podaje do wiadomości, że :  osobami  uprawnionymi do przyjmowania zgłoszeń w celu  oszacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne  ( łoś, jeleń, daniel, sarna, dzik) w uprawach rolnych są :

Koło  Łowieckie SŁONKA” Nr 4 w Byczynie ul. Brzozowa, 24 46-220 Byczyna

 1. Pan Wiener Piotr, zam. ul. Piaskowa 9, 46-310 Gorzów Śląski, telefon 34/359-60-94, dotyczy wsi (sołectw) Kobyla Góra, Pakoszów, gosp.  Rybota Konrada
 2. Pan Heik Ferdynand zam. Gorzów Śl. ul. Grzybowa 6, telefon 034 359-46-41,  na terenie wsi  (sołectw):  Budzów, Zofiówka, Dębina,  Karłów, Pawłowice,
 3. Agro Wycena Tomisław Klonowski Smardzów 76 56-400 Oleśnica - gospodarstwo Pana Andrzeja Kotowicza 
 4. Czapor Paweł zam. Roszkowice 81A , 46-220 Byczyna, telefon 077 414-60-37, 0660026464,  na terenie wsi (sołectw): Gorzów Śl., Nowa Wieś, Goła , Krzyżanowice.

Koło Łowieckie „PONOWA” Gorzów Śl. ul. Kolorowa 18

1.  Włoch Rafał  zam. Gorzów Śl.,  ul. Krótka 2   telefon 034 359-45-62

2. Biały Henryk Gorzów Śl. ul. Piłsudskiego 32    telefon 034 359-4255

3. Lipski Włodzimierz    Uszyce, tel.034 359- 34- 81na terenie wsi ( sołectw): Zdziechowice, Uszyce.

Koło Łowieckie „TROP” Kościeliska Pan Chmielniak Grzegorz Świercze  ul. Częstochowska 15/22

 1. Kubacki Ireneusz zam. Kozłowice ul. Gorzowska 6/1,   telefon  04 359 – 31- 07,  604 379- 690, na terenie wsi ( sołectw): Pawłowice, Kozłowice, Skrońsko,  Więckowice, Jastrzygowice, Dębina,
 2. Piastowski Krzysztof  zam. Kościeliska 85 - skrzynka , telefon 781-099-981,
 3. Dubas Henryk zam. Kościeliska, telefon 600-675-973

Koło Łowieckie Nr 9  „BRZEZINA” 45-846 Opole, ul. Zamiejska 7

1. Jadwiga Starzec zam. ul. Ks. Pojdy 5,  44-213 Rybnik na terenie wsi: Jamy.

Koło Łowieckie „BAŻANT” w Praszce

 1. Włodarczyk Mirosław zam. Wierzbie 21 tel. 696-031-739.

Jednocześnie informuję, że zainteresowani właściciele ( rolnicy) zobowiązani są dokonywać zgłoszeń powstałych  szkód w uprawach lub płodach rolnych:

 • indywidualnie lub zbiorowo
 •  pisemnie
 • w  terminie nie późniejszym  niż w ciągu siedmiu dni od dnia powstania szkody,

do   wymienionych  powyżej  przedstawicieli Kół Łowieckich.

                                                                       Burmistrz Gorzowa Śląskiego

                                                                        mgr inż. Artur Tomala