Izba Rzemieślnicza w Opolu, informuje ze dniem 01 marca 2012r. została wznowiona działalność Punktów Konsultacyjnych w ramach Krajowego Systemu Usług.
 
Przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu działa w nowej formule Regionalny Punkt Konsultacyjny Krajowego Systemu Usług (RPK KSU), który został wyłoniony w drodze konkursu na wybór Punktu Konsultacyjnego.
 
Działalność Regionalnego Punktu Konsultacyjnego Krajowego Systemu Usług finansowania jest w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pod tytułem „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarzą w formule one-stop-shops” w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
Zapraszamy do skorzystania z nowego wachlarza usług Punktów Konsultacyjnych KSU. Usługi zostały dostosowane do potrzeb zarówno przedsiębiorców, chcących rozwinąć swoją firmę, jak również osób dopiero planujących założenie własnej działalności.
 
Punkty Konsultacyjne KSU świadczą:
1)      usługę informacyjną, dzięki której klienci mogą dowiedzieć się wszystkiego na temat działalności gospodarczej, tj.:
·         jak, krok po kroku, założyć własną firmę;
·         co zrobić, aby firma prężnie się rozwijała;
·         skąd i w jaki sposób pozyskać środki finansowe na założenie lub rozwój przedsiębiorstwa;
·         jak pokonywać problemy pojawiające się w bieżącej działalności.
 
W ramach usługi informacyjnej klienci mogą również otrzymać informacje jak i od kogo uzyskać specjalistyczną usługę tj.: porady w obszarze transferu technologii, finansowanie zwrotne etc.
 
Konsultanci KSU pomogą także w zaangażowaniu spotkania z usługodawcą specjalistycznym oraz będą prowadzić dalszy monitoring losów klienta.
 
2)      usługę doradczą, dedykowana poszczególnym grupom klientów PK KSU:
- asysty w rozpoczynaniu działalności gospodarczej – stanowi idealną pomoc dla początkujących przedsiębiorców we wszystkich aspektach zakładania działalności gospodarczej. Wykwalifikowani konsultanci PK KSU poprowadzą przez wszystkie elementy związane z zakładaniem własnego biznesu. W szczególności:
·        skonsultują profil planowanej działalności gospodarczej;
·        pomogą w przygotowaniu biznesplanu i zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji;
 
      - asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej jest usługą skierowana do już działających przedsiębiorców. Obejmuje ona doradztwo w 4 podstawowych obszarach działalności firmy, tj.:
  • formalno-prawne obowiązki związane z prowadzeniem firmy;
  • marketing przedsiębiorstwa;
  • organizacja firmy;
  • źródła finansowania dedykowane przedsiębiorcom.
 
Usługa informacyjna jest bezpłatna. Usługi doradcze są dofinansowane w 90%, a ich koszt dla klienta wyniesie jedynie 240zł.
 
Z ośrodkiem KSU w województwie opolskim można skontaktować się:
  • bezpośrednio w PK KSU – dokładna lista PK KSU oraz miejsc gdzie są pełnione dyżury KSU znajdują się w załączniku;
  • telefonicznie;
  • mailowo;
  • przez stronę www instytucji prowadzącej ośrodek;
  • istnieje również możliwość umówienia się z konsultantem KSU bezpośrednio w siedzibie firmy.
 
Konsultanci z każdego z ośrodków KSU prowadza również dyżury w miastach gminnych, powiatowych, co z pewnością ułatwi kontakt i skorzystanie z usług Krajowego Systemu Usług.
 
1. Regionalny Punkt Konsultacyjny
Izba Rzemieślnicza w Opolu
Ul. Katowicka 55
45-061 Opole
tel/fax.: 077/ 453-79-71 w. 24, 31; 077/ 456-74-36 w. 24, 31
 
2. Lokalny Punkt Konsultacyjny
Budynek BGŻ- II Pietro
ul. Piramowica 16
47-200 Kędzierzyn Koźle 62
tel/fax.: 077/ 482-13-62