Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna”
Z siedzibą w Sternalicach ogłasza konkurs fotograficzny pt. Śladami historii”
 
Celem przyświecającym konkursowi jest:
- ukazanie i udokumentowanie wartości kulturowych i lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego- a w szczególności pałaców, dworków, obiektów sakralnych, przydrożnych kapliczek, starych zabytkowych budynków i budowli, tablic, pomników i innych obiektów zabytkowych     
- upowszechniani i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki wśród młodzieży szkolnej i dorosłych
- promocja działań LGD „Górna Prosna”
 
Nadesłane na konkurs prace będzie oceniać Jury powołane przez organizatora, które przyzna 3 nagrody główne oraz 3 wyróżnienia.
 
Konkurs trwa od 20.01.2012 do 15.05.2012 roku.
Szczegółowe zasady udziału w konkursie określa regulamin konkursu, który dostępny jest na www.gornaprosna.pl
 
Adres organizatora:
Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna”
Sternalice 81
46-333 Sternalice
Tel.: 34/34-35-754, 663-901-616