Zawiadomienie o wyłożeniu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów należących do osób fizycznych

Burmistrz Gorzowa Śląskiego zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów należaych do osób fizycznych na terenie gminy Gorzów Śląski

koniec tekstu promocyjnego

      Burmistrz Gorzowa Śl. zawiadamia, iż w dniach od 16.02.2015r. do 16.04.2015r. w siedzibie tutejszego Urzędu, pok. nr 5 w godz. od 715 do 1500,  zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych dla obrębów ewidencyjnych: Miasto Gorzów Śląski, Więckowice, Budzów, Dębina, Goła, Jamy, Jastrzygowice, Kobyla Góra, Krzyżanowice, Kozłowice, Nowa Wieś, Pakoszów, Pawłowice, Skrońsko, Uszyce,  Zdziechowice, sporządzony na zlecenia Starosty Oleskiego.

Uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.                                                                                             

            Jednocześnie informujmy, że w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski  w sprawie planu. 

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

mgr.inż. Artur Tomala