Prosument krok po kroku

Zdobądź dotację na zakup i montaż:

- ogniw fotowoltaicznych

- kolektorów słonecznych

- farm wiatrowych

- pomp ciepła 

koniec tekstu promocyjnego


plakat.jpeg

 

Co to za program?

To program dający możliwości finansowania przedsięwzięć wspierających zakup i montaż instalacji wykorzystujących rozproszone, odnawialne źródła energii.

Co podlega dofinansowaniu?

Dofinansowaniem objęte są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu instalacji odnawialnych źródeł do produkcji:

  • Energii cieplnej

- pompy ciepła

- instalacje solarne

  • Energii elektrycznej:

- systemy fotowoltaiczne

- małe elektrownie wiatrowe

Beneficjenci – czyli dla kogo?

W ramach programu Prosument Opolski mogą ubiegać się o dotację osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe będące właścicielami, współwłaścicielami lub wieczystymi użytkownikami lokali mieszkaniowych i nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi (jednorodzinnymi wielorodzinnymi) położonych na terenie województwa opolskiego

Do kogo się zwrócić?

Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śląskim oraz w biurze podawczym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole

Jakiej wysokości jest dofinansowanie?

W ramach Programu na jeden budynek mieszkalny / lokal mieszkalny może być udzielone tylko jedno dofinansowanie, a jego łączna kwota nie może być wyższa niż:

w przypadku instalacji wykorzystującej jedno odnawialne źródło energii:

            - 15 000 zł dla osób fizycznych

            - 45 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych

  w przypadku instalacji wykorzystujących równolegle więcej niejedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub więcej niż jedno odnawialne źródło ciepła w połączeniu ze źródłem energii elektrycznej

            - 30 000 zł dla osób fizycznych

            - 90 000 zł dl wspólnot mieszkaniowych

Beneficjent może otrzymać dofinansowanie w formie dotacji ze środków funduszu w wysokości do 30% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż kwota przypadająca na 1 KW mocy wyprodukowanej energii cieplnej lub elektrycznej, w zaleźności od rodzaju urządzenia na który ma być przeznaczona dotacja szczegółowe informacje o intensywności dofinansowania poszczególnych rodzajów urządzeń jest mowa w regulaminie programu Prosument Opolski.  

 

Pobierz:


Załączniki