W dniach 14-16 maja 2012 r. Opolszczyzna będzie gościła delegację przedsiębiorców z Kraju Związkowego Turyngia (Niemcy), którzy w ramach misji gospodarczej podejmą starania w kierunku poznania rynku opolskiego oraz nawiązania kontaktów handlowych z opolskimi firmami. Jednym z kluczowych punktów programu wizyty będzie ponadbranżowa Giełda Kooperacyjna, która odbędzie się  15 maja br. w sali „Ostrówek” UMWO.

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców z terenu województwa opolskiego, zainteresowanych przystąpieniem do rozmów dwustronnych z partnerami niemieckimi, do udziału w Giełdzie Kooperacyjnej.
Organizacją Giełdy Kooperacyjnej dla firm i instytucji z terenu województwa opolskiego zajmuje się Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.
 
 
POLSKO-NIEMIECKA
 
BILATERALNA GIEŁDA
 
KOOPERACYJNA
 
15 maja 2012 roku
 
 
ZAPROSZENIE
 
Zapraszamy przedsiębiorstwa z terenu województwa opolskiego do udziału w polsko-niemieckiej giełdzie kooperacyjnej, która odbędzie się 15 maja 2012 roku w Opolu.
Giełda Kooperacyjna przeznaczona jest dla przedsiębiorców chcących nawiązać dialog o możliwościach współpracy z firmami z terenu Turyngii. W Giełdzie Kooperacyjnej udział wezmą przedstawiciele następujących firm:
 
Firma 1
Producent wózków widłowych, platform roboczych, podnośników
Oferta:
- sprzedaż nowych i używanych urządzeń, - optymalizacja w zakresie magazynowania, - zaopatrzenie w części zamienne,
- usługi finansowe,
- wynajem i sprzedaż wózków widłowych,
- wynajem platform roboczych.
Potencjalni klienci: magazyny, hurtownie, sklepy
Forma współpracy: Sprzedaż ww. produktów i usług
 
Firma 2
Producent rur
Oferta:
- rury osłonowe do kabli dla dostawców energii i spółek telekomunikacyjnych
- rury do wody pitnej, ścieków i gazu
Potencjalni klienci: dostawcy energii, firmy telekomunikacyjne, wykonawcy wodociągów, gazociągów
Forma współpracy: Sprzedaż ww. produktów i usług
 
Firma 3
Logistyka, spedycja
Oferta:
- działalność logistyczna, zaopatrzeniowa, dystrybucyjna, magazynowanie - projektowanie, wdrażanie i monitorowanie poszczególnych procesów logistycznych
Potencjalni klienci: firmy eksportujące i importujące, firmy transportowe i spedycyjne
Forma współpracy: Nawiązanie kontaktu z firmami transportowymi
Świadczenie ww. usług
 
Firma 4
Ceramika techniczna
Oferta:
- wkłady ceramiczne
- rury i akcesoria
- naczynia ścierne
- elementy obróbki cieplnej
Potencjalni klienci: Producenci instalacji spalinowo-powietrznych, urządzeń chemicznych, maszyn odlewniczych, szlifierek
Forma współpracy: Sprzedaż ww. produktów
 
Firma 5
Produkcja urządzeń do przetwarzania danych i urządzeń peryferyjnych
Oferta:
- projektowanie i budowa dynamicznych modułowych systemów informacyjnych dla dostawców usług w zakresie ruchu drogowego w dziedzinie informacji pasażerskiej + sąsiadujące obszary działalności
– wyświetlacze dla aplikacji: wewnętrznych lub zewnętrznych, stacjonarnych lub mobilnych
– kompletne urządzenia w zakresie informacji pasażerskiej na przystankach i dworcach autobusowych
– oprogramowanie do sterowania systemem informacji pasażerskiej ( elektroniczny system rejestracji pasażerów i pomiaru obciążenia, indywidualne systemy informacji dla działalności gospodarczej i handlowej)
Potencjalni klienci: dostawcy usług w zakresie ruchu drogowego w dziedzinie informacji pasażerskiej + sąsiadujące obszary działalności
Forma współpracy: Firma zainteresowana inwestycją w województwie opolskim. Współpraca z firmami z tej samej branży (produkcja na zlecenie). Kontakt z agencjami pośrednictwa pracy
 
Firma 6
Producent słodów piwowarskich
Oferta:
- słód jęczmienny
- słód pilzneoski
- słód monachijski
- słód gorzelniany
Potencjalni klienci: browary
Forma współpracy: Poszukiwani producenci jęczmienia oraz producenci innych składników potrzebnych do wytwarzania słodów piwowarskich. Poszukiwani odbiorcy słodów piwowarskich ·
 
Firma 7
Obróbka metali
Oferta:
- produkcja i sprzedaż części toczonych I frezowanych
- wykonywanie i dystrybucja zespołów spawalniczych oraz lekkich konstrukcji stalowych
- obróbka powierzchniowa (utwardzanie, cynkowanie, fosforanowanie)
Forma współpracy:
Składanie zleceń zakładom z branży metalowej w województwie opolskim w zakresie produkcji części metalowych o większych gabarytach
 
Firma 8
Producent wag i części do wag przemysłowych
Oferta:
- produkcja wag przemysłowych do ważenia m.in. samochodów, wagonów, itd.
- części do wag przemysłowych tj. drukarki, wskaźniki elektroniczne, piloty do sterowania itp.
Forma współpracy:
Firma zainteresowana inwestycją w województwie opolskim
Współpraca z firmami z tej samej branży (produkcja na zlecenie)
Kontaktów z agencjami pośrednictwa pracy
 
Firma 9
Producent implantów medycznych i przemysłowych
Oferta:
- implanty tytanowe
- ceramiczne implanty stawu biodrowego
- ceramiczne implanty stomatologiczne
- implanty ceramiczne dla potrzeb przemysłu
- implanty cyrkonowe
Forma współpracy:
Poszukiwani przedstawiciele handlowi
Sprzedaż asortymentu produktów firmy
Nawiązanie współpracy z uniwersytetami, placówkami zdrowia, lekarzami, naukowcami z branży medycznej
 
Firma 10
Technologia próżniowa
Oferta: - 16.000 różnych podzespołów i urządzeń próżniowych (komponenty próżniowe, komory, wzierniki, światłowody do ultrapróżni, mieszki sprężyste, zawory, elektryczne przepusty izolowane)
Forma współpracy: Sprzedaży asortymentu produktów firmy
 
 
Giełda Kooperacyjna polegać będzie na bezpośrednich spotkaniach przedsiębiorców, podczas których, z pomocą tłumaczy, w odpowiednio zaaranżowanych parach potencjalnych kontrahentów, firmy będą miały możliwość podjęcia dialogu na temat współpracy międzynarodowej. Udział w Giełdzie Kooperacyjnej jest bezpłatny. Giełda Kooperacyjna będzie kluczową częścią programu Misji Gospodarczej przedsiębiorców z rejonu Turyngii w Niemczech, organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft; Außenstelle Jena (Centrum Rozwoju Gospodarki w Turyngii; oddział w Jenie).
 
PROGRAM: 9.30 Otwarcie Giełdy Kooperacyjnej 9.45 Prezentacja Kraju Związkowego Turyngia oraz Województwa Opolskiego 10.15 Giełda Kooperacyjna - indywidualne rozmowy kooperacyjne 12.00 Poczęstunek MIEJSCE IMPREZY: Opole, ul. Piastowska, Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne Ostrówek
 
ZGŁOSZENIE: Uprzednio prosimy polskie firmy, by w formularzu rejestracyjnym określiły profil swojej działalności oraz podały numer firmy, z którą chcą odbyć osobiste rozmowy. Wypełniony formularz proszę przesłać na adres mailowy: j.lisowska@opolskie.pl lub faksem na numer: 077 4429340 Obsługą organizacyjną imprezy dla firm i instytucji z terenu Województwa Opolskiego zajmuje się Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.
Państwa osobami kontaktowymi w sprawach organizacyjnych są:
dr Przemysław Łebzuch
Biuro Współpracy Gospodarczej we Frankfurcie–Hahn
tel.: 0049 6543 509437; fax.: 0049 6543 509439
Joanna Lisowska-Nowak
Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu UMWO
www.opolskie.pl
tel.: 0048 77 4429346; fax.: 0048 77 4429340
e-mail: j.lisowska@opolskie.pl