Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Przebudowa ulic Słowackiego, Słonecznej, Stawowej, Krasickiego, Złotej, Wąskiej, Gorzołki, Wojska Polskiego w Gorzowie Śl. wraz z wymianą kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej".


Opublikował: Marcin Grabowski 25.03.2015r.






Opublikował: Marcin Grabowski 16.03.2015r.

Załączniki