Minister Pracy i Polityki Społecznej pismem z dnia 2 marca 2012 roku poinformował Wydział Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego o zakończeniu pierwszego etapu prac nad strona internetową zawierającą informacje na temat form opieki nad dziećmi w wieku od 3 lat i jej udostępnieniu pod adresem www.zlobki.mpips.gov.pl
Storna jest kierowana do rodziców małych dzieci, którzy chcieliby skorzystać z usług żłobków i klubów dziecięcych , do gmin, które prowadzą żłobki i kluby dziecięce lub tez chciałyby je utworzyć, a także do podmiotów, które chciałby rozpocząć działalność gospodarczą w tych formach. Na stronie znajdują się również informacje dla osób, które chciałyby zawodowo zajmować się opieką nad małymi dziećmi.
Zachęcamy do odwiedzania strony www.zlobki.mpips.gov.pl