Osiągnięte poziomy recyklingu w 2014 roku

Osiągnięte poziomy recyklingu w 2014 roku [podane w Mg - tonach]

koniec tekstu promocyjnego

Nazwa

Mg

Ilość zebranych odpadów

1178,89

Ilość zebranych odpadów zmieszanych

758,16

            Poddane składowaniu

0

            Poddane przetwarzaniu

758,16

            Poddane składowaniu odpady przetworzone

411,55

Ilość zebranych odpadów segregowanych

420,73

Ilość odpadów segregowanych przekazanych do recyklingu

227,73

Ilość zebranego papieru i tektury

47,68

            Poddane przetwarzaniu

16,31

Ilość zabranych tworzyw sztucznych

72,75

            Poddane przetwarzaniu

11,97

Ilość zebranego szkła

136,68

            Poddane przetwarzaniu

110,38

Ilość zebranych odpadów wielkogabarytowych

34,31

Ilość zebranych odpadów ZSEiE

2,53

Ilość zebranych bioodpadów

135,76

Ilość zebranego gruzu

0

Osiągnięty poziom recyklingu

26,59%

Wymagany poziom recyklingu w 2014 roku

14%

Dopuszczalna masa bioodpadów która może być poddana składowaniu

344,81

Masa bioodpadów przekazana do składowania

214,01

Osiągnięty poziom ograniczenia masy bioodpadów przekazanych do składowania

31,03%

Dopuszczalny poziom masy bioodpadów mogących trafić do składowania w 2013r.

50%


 

Załączniki