W piątek 23 marca 2012 roku w strażnicy OSP w Gorzowie Śląskim odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem ,,Młodzież zapobiega pożarom".

 

Nad przebiegiem eliminacji czówała komisja egzaminacyjna, w skład której wchodzili:
przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie ktp. Mariusz Koziński, Komendant OSP w Gorzowie Śląskim Jerzy Mruczek, pracownik Urzędu Miejskiego Jowita Maćczak.

Turniej odbył się w dwóch grupach wiekowych:

II grupa - uczniowie Szkoły Gimnazjalnej w Gorzowie Śląskim,

III grupa- uczniowie Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim.

Uczestnicy musieli wykazać się znajomością przepisów przeciwpożarowych, wiedzą na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, historii i tradycji ruchu strażackiego.

W wyniku rozgrywek finałowych kolejność miejsc w Eliminacjach Gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Gorzowie Śląskim, przedstawia się następująco:


 

II grupa wiekowa:

I miejsce Adam Niejadlik

II miejsce Arkadiusz Kiedos

III miejsce Patryk Frączak


 

III grupa wiekowa:

I miejsce Rafał Jaroń

II miejsce Piotr Delakowicz

III miejsce Patryk Kaletka


 

Laureaci otrzymali nagrody książkowe, każdy uczestnik eliminacji otrzymał dyplom okolicznościowy. Zwycięzcy wezmą udział w finale powiatowym, który odbędzie się 11 kwietnia 2012 r. w Oleśnie.

 

_IGP9367.jpeg
_IGP9373.jpeg
_IGP9375.jpeg
_IGP9376.jpeg