Konferencja dot. wsparciu rozwoju przedsiębiorczości w województwie opolskim w oparciu o pieniądze krajowe jak i unijne do 2020 roku

Gorzów Śląski dnia 22.04.2015r.

 

Informacja

 

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim informuje, iż 30 kwietnia 2015r. o godz. 11.00  w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie odbędzie się konferencja podsumowująca cykl gospodarczych spotkań poświęconych wsparciu rozwoju przedsiębiorczości                                 w województwie opolskim w oparciu o pieniądze krajowe jak i unijne do roku 2020.

Konferencja jest wspólnym przedsięwzięciem Marszałka Województwa Opolskiego oraz Starosty Oleskiego. Duża część konferencji jest w swoim zamierzeniu poświęcona promocji działań w zamierzających do wykorzystania przez pracodawców środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, który w naszym powiecie obsługiwany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie.

Konferencja adresowana jest do przedsiębiorców oraz pracodawców. Udział  w spotkaniu może wziąć każdy zainteresowany ( w miarę wolnych miejsc na Sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Oleśnie), pod warunkiem zgłoszenia swojego uczestnictwa do dnia 28 kwietnia 2015r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu (tel. 77/44 16 709) lub   w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnie ( tel. 34/35 05 993).

Zapraszamy także formy szkoleniowe, które chciałyby zaprezentować skierowane do pracodawców oraz ich pracowników oferty kursów i szkoleń. Zostanie zaproponowany udział w formie podobnej jak podczas targów pracy.  Zgłoszenia firm szkoleniowych przyjmowane są od 20 do 24 kwietnia 2015r. (tel. 34/ 35 05 993 lub drogą mailową (pp@pupolesno.pl).

 

                                                    Burmistrz Gorzowa Śląskiego

                                                         Artur Tomala