Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w Kluczborku

Projekt finansowany jest w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, w tym w 15% ze środków krajowych
i w 85% ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w Kluczborku

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców, które odbędzie się
28 kwietnia 2015 r. w Kluczborku o godz.10:00 w sali konferencyjnej Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, ul. Sienkiewicza 22


Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje nt. projektu „Partner Innowacji – symbioza biznesu z nauką w efektywnym Regionalnym Systemie Innowacji”, wstępne informacje nt. możliwości wsparcia dla przedsiębiorców w perspektywie 2014-2020, pozadotacyjne formy wsparcia dla przedsiębiorstw (preferencyjne pożyczki i poręczenia) oraz informacje nt. oferty Instytucji Otoczenia Biznesu w województwie opolskim.


Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje dostępne na obecnym etapie prac nad nową perspektywą finansową.


Po zakończeniu zapraszamy na indywidualne konsultacje ze specjalistą ds. funduszy europejskich.

Zapisy:
FORMULARZ ELEKTRONICZNY:

https://docs.google.com/forms/d/1Pjk6PUjLK3yqsmAvudq4J8IgkvTDRRyMGg259upyiQc/viewform