LOKALNY KONKURS GRANTOWY w ramach Programu „Działaj Lokalnie IX”

Granty do 6 tysięcy złotych

dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych

koniec tekstu promocyjnego