Spotkanie informacyjne na temat zasad aplikowania o środki w ramach Działania 8.1 PO IG

koniec tekstu promocyjnego

Regionalna Instytucja Finansująca oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na spotkanie informacyjne poświęcone aplikowaniu o dofinansowanie w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektornicznej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

TERMIN: 05 kwietnia 2012r.  godz. 10.00 sala nr 10

MIEJSCE: Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych ul. Słowackiego 10, 45-364 Opole

Tematyką spotkania będą zasady aplikowania o środki w ramach Działania 8.1 wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej w 2012r.

Rejestracja uczestników prowadzona będzie do 03 kwietnia 2012r. do godz. 12.00. Liczba miejsc ograniczona.

W celu rejestracji lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Agatą Musioł tel. 77/4232895 , email: a.musiol@fundacja.opole.pl

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Spotkanie jest przeznaczone dla osób, które nie realizują projektu w ramach działania 8.1 PO IG.