Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w latach 2014 – 2020

Szanowni Państwo,

 

Samorząd Województwa Opolskiego w ramach realizacji inicjatywy  „Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w latach 2014 – 2020” organizuje 4  spotkania informacyjno-szkoleniowe.

Celem spotkań będzie popularyzacja wiedzy o obowiązujących przepisach prawa, prezentacja dobrych praktyk, a przede wszystkim zachęcenie  do podejmowania działalności na obszarach wiejskich na terenie danego powiatu.

Tematyka spotkań skierowana jest do rolników prowadzących sprzedaż bezpośrednią, dostawy bezpośrednie, działalność marginalną, lokalną i ograniczoną oraz producentów produktów rolno-spożywczych działających na rynku lokalnym. Na spotkaniu  zaprezentowane zostaną nowe możliwości wspierania obszarów wiejskich ze środków z Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020.

Spotkania odbędą się : 

- 20.05.2015 w godz.11:00-14:00 Sala widowiskowa w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich, adres: ul. Dworcowa 23

- 21.05. 2015 w godz. 11:00-14:00  Sala w Starostwie Powiatowym w Namysłowie,  I piętro pok. nr 124, adres: Plac Wolności 12 A

- 27.05.2015 w godz. 10:00-13:00 Sala Powiatowa w Starostwie Prudnickim, adres: ul. Kościuszki 76

- 29.05.2015 w godz.11:00-14:00 Sala Powiatowa w Starostwie Brzeskim, adres: ul. Robotnicza 20

Zapraszamy  wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką na spotkanie.

Projekt współfinansowany ze środków UE, w ramach Schematu III Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.            

Z poważaniem,

 

Anna Bodzioch

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ul. Józefa Hallera 9

45-867 Opole

Tel. +48 77 44 82 109

Fax. +48 77 44 82 101

a.bodzioch@opolskie.pl

www.opolskie.pl

www.odnowawsi.eu

 

CHlogo_Opolskie

 __________ Informacja programu ESET Endpoint Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusów 11649 (20150519) __________

Wiadomoœć została sprawdzona przez program ESET Endpoint Antivirus.

http://www.eset.pl lub http://www.eset.com