Urząd Miejski  Gorzów Śląski 2 kwiecień 2012r.

koniec tekstu promocyjnego

          Uprzejmie informujemy, iż  2 kwietnia br. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Śl. sala nr 27 II piętro  na wniosek Radnego Sejmiku Województwa Opolskiego Pana Benjamina Godylę organizowane jest spotkania dla lokalnych przedsiębiorców naszej gminy.

              Tematem spotkanie będą kwestie pobierania opłat targowych za handel lub sprzedaż usług prowadzonych poza targowiskiem miejskim w myśl  art. 15 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.).

            W spotkanie będzie uczestniczyć przedstawiciel Urzędu Skarbowego Olesno.
 
Serdecznie zaprszamy do udziału w/w spotkaniu !