Ankieta dla mieszkańców Gminy !!!

Zachęcamy do wypełnienia ankiety do dnia 14.08.2015

koniec tekstu promocyjnego

logo LGD i europejskie znaki.jpeg     

 

      Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy do wypełnienia ankiety, która jest niezbędną częścią pisania strategii dla Lokalnej Grupy Działania „Górna Prosna” do, której należy Gmina Gorzów Śląski.

 

Link do ankiety poniżej:

http://goo.gl/forms/YOVJqzjW6e

 

Wyjaśnienie:

Ankieta ta dotyczy strategii na podstawie, której będą składane wnioski o dofinansowanie z Funduszy Unijnych - PROW 2014-2020 LEADER.