Dotacje unijne - PROW LEADER

LGD „Górna Prosna” 

koniec tekstu promocyjnego

      W związku z pracami nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014–2020, zwracamy się z prośbą o zgłaszanie propozycji swoich pomysłów/projektów jakie chcielibyście Państwo realizować w nowym okresie programowania. 

Prosimy o przesłanie fiszki na adres: lgd@gornaprosna.pl lub przekazanie do biura LGD „Górna Prosna” (Sternalice 81, 46-333 Sternalice) lub złożenie jej w sekretariacie dowolnego z Urzędów Gmin – członków LGD (Gorzów Śląski, Praszka, Rudniki, Radłów.).

 

 

Dziękujemy za poświęcony czas !!!

 

Fiszka w załączniku:


 

Załączniki