DOTACJE UNIJNE DLA POLSKICH FIRM do 200.000 PLN.

Aktualnie trwa nabór zgłoszenia do I rundy aplikacyjnej w 2012 roku. W kwietniu 2012 roku polscy przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o dofinansowanie działań związanych z rozpoczęciem lub zwiększeniem eksportu. Polskie firmy mają możliwość pozyskania bardzo dużej dotacji na wsparcie działań związanych z wejściem na rynki zagraniczne, min. udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy oraz udział w zorganizowanych misjach gospodarczych za granicą. Do rozdysponowania zostało jeszcze 380 mln złotych.  Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 200 tys. PLN! .

 Firma w ramach wyżej wymienionego działania świadczy usługi doradcze (przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu), jak również przygotuje Państwa wniosek o dofinansowanie.  W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.1 wspierane będą:- wyszukanie i dobór partnerów na rynku docelowym- uzyskanie niezbędnych dokumentów do wprowadzenia produktów/usług na wybrany rynek zagraniczny- udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy- udział w zorganizowanych misjach gospodarczych za granicą- doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranym rynku zagranicznym. Przedsiębiorca składa jeden wniosek o dofinansowanie wdrożenia strategii eksportowej. Jego obowiązkowym załącznikiem jest Plan Rozwoju Eksportu. W ramach Działania 6.1 PO IG możecie Państwo aplikować:  - o pieniądze na usługę sporządzenia "Planu Rozwoju Eksportu", kwota dotacji, jaką można uzyskać to 10 tys. zł., maksymalny % dofinansowania to 80% kosztów kwalifikowanych projektu co oznacza, że ponosicie Państwo tylko 20% kosztów przygotowania Planu Rozwoju Eksportu.  - o pieniądze na działania eksportowe, które zdefiniowane zostały we wcześniej sporządzonym Planie Rozwoju Eksportu, możecie Państwo uzyskać do 200 tys. zł (co stanowi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych projektu.)  Centrum Informacji Gospodarczej oferuje Państwu kompleksową usługę. Nasza firma przeprowadzi Państwa przez cały proces pozyskiwania dotacji i przygotuje komplet dokumentów (wniosek o dofinansowanie, Plan Rozwoju Eksportu).Jednocześnie podkreślamy, że nie pobieramy prowizji od uzyskanego dofinansowania.Firmy zainteresowane pozyskaniem dotacji w ramach Działanie 6.1 prosimy o kontakt z nami.

  Szczegółowe informacje.tel./faks:+48 22 875 09 00    +48 22 875 09 01e-mail: zanetaslowik@cig-promocja.pl Centrum Informacji Gospodarczej03-984 Warszawa, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 9 lok. 158e-mail:cig@cig-promocja.pltel. +48 22-875 09 00____________________________________________________________________________