koniec tekstu promocyjnego


 

O G Ł O S Z E N I E
 
w związku z ogłoszonym naborem na działanie
„małe projekty”
 
Lokalna Grupa działania „Górna Prosna”
zaprasza mieszkańców gmin:
Byczyna, Gorzów Śląski, Olesno, Praszka,
Radłów i w Rudniki
 
do wzięcia udziału w spotkaniu- konsultacjach
dot. dofinansowania projektów w ramach
realizacji
PROW 2007-2013
 
które odbędzie się
 
7 maja 2012 roku o godz. 16.00
w sali sesyjnej Urzędy Miejskiego
w Gorzowie Śląskim
 
Tematyka spotkania:
1.     Zakres realizacji małych projektów
2.     Praktyczne wypełnianie wniosku
 
Szczegółowe informacje dot. szkolenia można uzyskać:
·         pod nr tel. 34/34 35 754 lub 663 901 616
·         w siedzibie Stowarzyszenie w Sternalicach 81 (budynek przedszkola)