Informacja o nieobytych przetargach na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową położonych w Więckowicach


 

Burmistrz Gorzowa Śląskiego informuje, iż dnia 07.03.2016r od godz. 900 w tutejszym urzędzie odbywały  się I przetargi ustne, nieograniczone na sprzedaż następujących nieruchomości, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,  położonych w obrębie Więckowice, przy ul. Jana Jaronia, opisanych w KW OP1L/00001288/1

- działki nr 332/1 o pow. 0,1085 ha z udziałem w częściach wspólnych działki nr 332/5    stanowiącej  dojazd - o godz. 9.00- cena wywoławcza 32.800 zł brutto

- działki nr 332/2 o pow. 0,1038 ha z udziałem w częściach wspólnych działki nr 332/5    stanowiącej   dojazd- o godz. 9.30- cena wywoławcza 31.400 zł brutto

- działki nr 332/4 o pow. 0,0931 ha - o godz. 10.00- cena wywoławcza -26.900 zł brutto

- działki nr 332/6 o pow. 0,0926 ha -  o godz 10.30- cena wywoławcza -26.800 zł brutto

- działki nr 332/7 o pow. 0,1150 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym – o     godz. 11.00- cena wywoławcza 45.900 zł

 

W/w przetargi  zakończyły się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium.

 

 

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

mgr inż. Artur Tomala