Bezpłatne szkolenie skierowane do liderów młodzieżowych, osób pracujących z młodzieżą, nauczycieli lub członków organizacji pozarządowych

koniec tekstu promocyjnego

Międzynarodowy Instytut Dialogu i Tolerancji im. Jana Karskiego-Regionalnych Ośrodek Szkolący Program "Młodzież w działaniu"dla województwa śląskiego i opolskiego zaprasza na bezpłatne wyjazdowe szkolenie na temat lokalnych i międzynarodowych projektów młodzieżowych.

Podczas szkolenia uczestnicy poznaja:

- czym jest uczestnictwo młodzieży,

-poznają zasady i akcje programu "Młodzież w działaniu",

- dowiadują się na czym polega zarządzanie projektem i przygotowanie projektu,

-poznają kryteria jakościowe jakie powinny spełniać projekty składane do programu,

-wypełniają wnioski ćwiczebne oraz poznają zasady oceny wniosków.

 Szkolenie odbędzie się w terminie 1-3 czerwca br. na Górze Św. Anny.

Zgłoszenia  przyjmowane są do 25 maja br. za pomocą formularza zgłoszeniowego przesłanego z dopiskiem "Opolskie" na adres młodziez@karski-institute.org