GMINNEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

koniec tekstu promocyjnego

K O M U N I K A T

G M I N N E G O   C E N T R U M   Z A R Z Ą D Z A N I A   K R Y Z Y S O W E G O

   W najbliższych dniach prognozuje się wysokie temperatury oraz możliwość pojawienia się burz, którzym towarzyszyć będą opady deszczu, porywisty wiatr oraz gradobicie.

   W związku z powyższym zaleca sie zabezpieczenie mienia własnego przed możliwością uszkodzenia i utraty bądź porwania przez wiatr.

   W razie wystąpienia suszy organizuje się Zastępczy Punkt Czerpania Wody: Zakłąd Usług Komunalnych- Wodociągi, ul. Towarowa 4, Gorzów Śląski.

   Sytuację meteorologiczną można obserwować na stronie:

http://www.pogodynka.pl