W dniu 17.07.2012 w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych  organizuje  spotkanie w związku z realizacją  projektu pn. „Kierunek FIO – wsparcie dotacyjne dla organizacji pozarządowych z województwa opolskiego”, będą przyznawane lokalnym organizacjom mikrodotacje przeznaczone na rozwój organizacji, jak również  realizację zadań z zakresu wszystkich priorytetów PO FIO. Mikrodotacje przeznaczone będą dla organizacji z województwa opolskiego, które działają, nie krócej niż 6 miesięcy i nie dłużej niż 3 lata przed złożeniem oferty w ramach PO FIO 2012 r., mają charakter lokalny oraz mogą się wykazać realizacją konkretnych przedsięwzięć.

CHCESZ ZDOBYĆ ŚRODKI NA ROZWÓJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ,
W KTÓREJ DZIAŁASZ?

DZIAŁASZ OD 6 DO 36 MIESIĘCY?
ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNO - SZKOLENIOWE
 
17.07.2012 (WTOREK) godz. 17.00
W MIEJSKIM DOMU KULTURY W OLEŚNIE
UL. WLK PRZEDMIEŚCIE 31 46-300 OLESNO
 
 
 
Szanowni Państwo
            Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych informuje, że w związku z realizacją projektu pn. „Kierunek FIO – wsparcie dotacyjne dla organizacji pozarządowych z województwa opolskiego”, będzie przyznawać lokalnym organizacjom mikrodotacje przeznaczone na rozwój organizacji, jak również  realizację zadań z zakresu wszystkich priorytetów PO FIO.
   Mikrodotacje przeznaczone będą dla organizacji z województwa opolskiego, które działają, nie krócej niż 6 miesięcy i nie dłużej niż 3 lata przed złożeniem oferty w ramach PO FIO 2012 r., mają charakter lokalny oraz mogą się wykazać realizacją konkretnych przedsięwzięć.
   Przewidujemy dwie edycje konkursu - w sierpniu 2012 roku z pulą na dotacje 180 tys. zł oraz w lutym 2013 roku z pula na dotacje 270 tys. zł. Wysokość mikrodotacji może wynosić do 10 tys. zł.
   Otrzymane w ramach dotacji wsparcie finansowe można będzie przeznaczyć m.in. na:
- realizacje działań w obszarach pożytku publicznego,
- rozwój infrastrukturalny organizacji,
- podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy
- poszerzenie świadczonych usług.
 W związku z tym Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych wspólnie z LGD Górna Prosnazaprasza na spotkanie informacyjno – szkoleniowe, w ramach którego przedstawione zostaną:
 
 
- zasady dotyczące udzielania dofinasowań przez OCWIP, w tym katalog kosztu kwalifikowanych
i niekwalifikowanych;
- obowiązujący formularz wniosku;
- przedstawimy logikę pisania projektu;
- kartę oceny projektu;
- zasady rozliczenia projektu;
- zasady kontroli dotacji.
Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie załączonego formularza.
 
Wszystkich zainteresowanych współpracą przy organizacji spotkań zapraszamy do kontaktu z biurem OCWIP w celu szczegółów.
Osoby do kontaktów ze strony OCWIP:
Tomasz Kosmala, tel. 77 441 50 25, e-mail: t.kosmala@ocwip.pl
Dorota Piechowicz – Witoń, tel. 77 441 50 25 e-mail: d.piechowicz@ocwip.pl
 
Ze względów organizacyjnych formularze zgłoszeniowe proszę nadsyłać na nasz adres lgd@gornaprosna.pl do 13.07.2012 (tj. piątek). Nadmieniam, iż możliwy jest również kontakt telefoniczny 34 343 57 54 (chodzi przede wszystkim o ilość osób, które będą uczestniczyć w spotkaniu).