APEL O POMOC DLA POWODZIAN
 
W ubiegły czwartek wielu mieszkańców powiatu lubańskiego dotknęła powódź. Jej dramatyczne i katastrofalne skutki to podtopione lub niejednokrotnie całkowicie zalane gospodarstwa, domy, budynki użyteczności publicznej. W konsekwencji wiele rodzin zostało pozbawionych dorobku całego swojego życia, w tym dachu nad głową. Zniszczone zostały także mosty, drogi, obiekty infrastrukturalne. Brakuje środków czystości, również żywności, a w dalszej kolejności ubrań, mebli, sprzętu AGD .
W obliczu tej tragedii, zwracam się z APELEM do wszystkich ludzi dobrej woli O POMOC DLA POWODZIAN.
Zwracam się z prośbą do Wszystkich Państwa o wsparcie  akcji pomocy dla powodzian.
Mam nadzieję, że znajdą się wśród nas osoby, które ze zwykłej dobroci serca zechcą przyłączyć się do organizowanej akcji.
Aby pomóc, wystarczy wpłacić dowolną kwotę na specjalne konto Urzędu Miejskiego w Olszynie. Dane tego konta to:
Urząd Miejski w Olszynie, ul. Wolności 6, 59-830 Olszyna Łużycki Bank Spółdzielczy Numer konta: 78 8392 0004 1300 0374 2000 0010 w tytule przelewu wpisując „Pomoc dla powodzian”.
Wszystkie zebrane środki trafią bezpośrednio do najbardziej poszkodowanych osób z terenu Gminy Olszyna.
Na domiar nieszczęścia powodzi w niedzielę doszło do kolejnej tragedii wielkiego pożaru jednego z największych pracodawców na terenie powiatu zakładu "Imka" w Lubaniu, zagrożonych jest ponad 500 miejsc pracy. Zakład zatrudniał też mieszkańców gminy Olszyna. Niektórych więc los doświadczył podwójnie: utracili dorobek całego życia i możliwość jego odbudowy.
W celu bliższego rozeznania bieżących potrzeb podaję także telefony kontaktowe:
 Burmistrz Leszek Leśko - kom.: 605 426 668
 Zastępca Burmistrza Halina Białoń - kom.: 604 519 804
 
W imieniu ofiar żywiołu już teraz składam serdeczne podziękowanie za wrażliwość, okazaną dobroć i udzielone wsparcie.
Z wyrazami szacunku
/-/ Walery Czarnecki
Starosta Lubański