AKTUALNE  PRZYJMOWANE ZGŁOSZENIA  DO II RUNDY APLIKACJI  W 2012r.

koniec tekstu promocyjnego

  Od 6 sierpnia do 24 sierpnia 2012 roku polscy przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o dofinansowanie działań związanych z rozpoczęciem lub zwiększeniem eksportu. Polskie firmy mają możliwość pozyskania bardzo dużej dotacji na wsparcie działań związanych z wejściem na rynki zagraniczne, min. udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy oraz udział w zorganizowanych misjach gospodarczych za granicą. W ramach II rundy aplikacyjnej na dofinansowanie przeznaczono 108.000.000 PLN. Maksymalna kwota dofinansowania, jakie może otrzymać przedsiębiorca, wynosi 200 tys. PLN! Nasza firma w ramach wyżej wymienionego działania świadczy usługi doradcze (przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu), jak również przygotuje Państwa wniosek o dofinansowanie.