7-9.09.2012 R.

koniec tekstu promocyjnego

W dniach 7-9 września 2012 roku gościć będziemy w naszej Gminie 44.osobową delegację z miasta partnerskiego Landsberg.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej Gminy do wzięcia

udziału we wspólnych rozmowach.

 

PROGRAM WIZYTY PARTNERSKIEJ:

 

07.09.2012

17:00  Kobyla Góra Pakoszów- sala wiejska w Pakoszowie, przywitanie gości

19.00 Kolacja integracyjna w Pałacu w Pawłowicach

 

08.09.2012

10.00-14.00 Dobre praktyki: OSM Olesno, Muzeum Olesno, Kościół Św. Anny Olesno, Wystawa w Dobrodzieńskiej Dobrotece.

15.00 Wspólny obiad w Pawłowicach

16.30-19.00 Gród Rycerski w Byczynie- zajęcia fakultatywne, wspólna kolacja i konstruowanie programu partnerstwa na 2013 r. 

 

09.09.2012

10.00 Spotkania instytucjonalne w podgrupach wg 

zainteresowania: Sala sesyjna Urzędu Miejskiego w

Gorzowie Śl., Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie

Śl., sala OSP w Gorzowie Śl., mała sala Gospodarstwa

Agroturystycznego w Uszycach. (więcej informacji

w Urzędzie Miejskim, p.II, pok. 25). Rozmowy z

mieszkańcami.

12.00  Prelekcje w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Uszycach.

Udział w oficjalnej części obchodów dożynkowych. Uroczyste otwarcie miejsca wypoczynkowego w Zdziechowicach.

14.00 Gospodarstwo agroturystyczne w Uszycach jako

dobre praktyki, rozmowy z mieszkańcami i integracja

społeczna.

15.00 Wspólny obiad u Braci Szkolnych w Uszycach. 

 

Więcej informacji nt. wizyty partnerskiej w Urzędzie Miejskim
w Gorzowie Śl., pok. 25, p.II

 

FWPN LOGO.jpeg