LGD GÓRNA PROSNA ZAPRASZA NA SPOTKANIE KONSULTACYJNE WS. MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Lokalna Grupa Działania Górna Prosna

Serdecznie zaprasza mieszkańców Gmin

GORZÓW ŚLĄSKI, PRASZKA, RADŁÓW, RUDNIKI

 

Do wzięcia udziału  spotkaniach informacyjno- konsultacyjnych z zakresu:

Możliwości włączenia się do realizowanych projektów

Dokumentów aplikacyjnych dla poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, zasad interpretacji kryteriów oceny wniosków.

 

Harmonogram spotkań:

 

 1. Muzeum w Praszce (Plac Grunwaldzki 15)

26.10.2016 r. (środa)

 

w godz. od 9.30 do 10.30 

Informacje nt. możliwości włączenia się do realizowanych projektów

 

w godz. 10.30 do 12.30

Omówienie dokumentów aplikacyjnych dla poddziałania 19.2 dla operacji w zakresie:

 • wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;
 • zachowania dziedzictwa lokalnego;
 • budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
 • promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Zasady interpretacji kryteriów oceny wniosków. 

 

 1. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach (ul. Okólna 3)

26.10.2016 r. (środa)

 

w godz. od 16.00 do 17.00

Informacje nt. możliwości włączenia się do realizowanych projektów

 

w godz. od 17.00 do 19.00

Omówienie dokumentów aplikacyjnych dla poddziałania 19.2  dla operacji w zakresie:

 • wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;
 • zachowania dziedzictwa lokalnego;
 • budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,
 • promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Zasady interpretacji kryteriów oceny wniosków.

 

 1. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śląskim (ul. Rynek 4)

28.10.2016 r. (piątek)

 

w godz. od 8.30 do 9.15

Informacje nt. możliwości włączenia się do realizowanych projektów

 

w godz. od 9.15.00 do 13.15

Omówienie dokumentów aplikacyjnych w tym tworzenia biznesplanu w ramach poddziałania 19.2  dla operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Zasady interpretacji kryteriów oceny wniosków.

 

w godz. od 13.30 do 16.30  

Omówienie dokumentów aplikacyjnych w tym tworzenie biznesplanu w ramach poddziałania 19.2 dla operacji w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

Zasady interpretacji kryteriów oceny wniosków.

 

 1. Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie (ul. Dworcowa 4)

Klub Pracy, pokój nr 4

04.11.2016 r. (piątek)

 

w godz. od 9.30 do 12.00

Omówienie dokumentów aplikacyjnych w tym tworzenie biznesplanu w ramach poddziałania 19.2 dla operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Zasady interpretacji kryteriów oceny wniosków.

 1. Biuro LGD (Sternalice 81)

04.11.2016 r. (piątek)

 

w godz. od 13.00 do 14.00

Informacje na temat możliwości włączenia się do realizowanych projektów.

 

w godz. od 14.00 do 16.00

Omówienie dokumentów aplikacyjnych w tym tworzenie biznesplanu w ramach poddziałania 19.2 dla operacji w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. Zasady interpretacji kryteriów oceny wniosków.

 

W załączeniu harmonogram spotkań do pobrania. 

 

Załączniki