"OLESKI KOSZYK"

koniec tekstu promocyjnego

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na znak graficzny Klastra Dobrej Żywności "OLESKI KOSZYK".

Skierowany jest do wszystkich zainteresowanych

Termin nadsyłania prac mija 14 grudnia 2012r.

Adres: Starostwo Powiatowe w Oleśnie, 46-300 Olesno ul. Pieloka 21 dopisek: "Konkurs na znak graficzny Klastra Dobrej Żywności "Oleski Koszyk"

Nagrodą w konkursie jest wyjazd do Parlamentu Europejskiego na zaproszenie Pani Lidii geringer de Oedenberg - Posła do Parlamentu Europejskeigo

Więcej informacji na www.powiatoleski.pl lub tel. 34/359-78-33 wew. 457