Ze statystyk wynika, że conajmien 100 Opolanek rocznie nie daje sobie szansy..

Skryning mammograficzny po opolsku

Opolski WOK piersi przy Opolskim Centrum Onkologii w październiku u.br. zakończył wysyłkę 70 tys. zaproszeń do Opolanek w wieku 50-69 lat. Zgodnie z wytycznymi ogólnopolskiego programu skryningu, panie mogły wykonać zdjęcie piersi w jednej z 13 placówek Opolszczyzny, mających podpisaną umowę z opolskim oddzialem NFZ na ten rodzaj świadczeń medycznych.

Roczna populacja Opolanek, w wieku skryningowym" wynosi ponad 66 tys., co oznacza, że w wersji optymalnej w roku 2012 tyle powinno było zgłosić się na badanie po otrzymaniu zaproszenia. Zgłosiło sie jednak znacznie mniej, bo zaledwie 14,7 tys.. czyli 21,39 %. Niewiele lepiej działo się w pozostałych województwach , zważywszy na fakt, że na blisko 2,6 mln. polek badanie "z zaproszenia" wykonało niespełna 500 tys. (średnia krajowa wynosi 18,7 %).

Nie wszystkie jednak panie zgłaszają się na badanie wskutek otrzymania zaproszenia, dlatego liczba przebadanych w 2012 roku jest nieco wyższa i dla Opolszczyzny wynosi 25 786 (wg danych z 1 grudnia 2012 roku). Oczywiście jest to duża za mało, nawet jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że w cyklu 2-letnim przebadało się niespełnia 53 tys. Opolanek na blisko 132 tys. uprawnionych. Daje to odsetek przebadanych w wysokości 42 %.

Rzecz jasna gmina gminie nierówna pod względem uczestnictwa pań w skryningu mammograficznym. Najliczneuj ba badanie zgłaszają się mieszkanki miejscowości takich jak: Ozimiek (56,3%), Korfantów (55,25 %), Ujazd (54,97%), Nysa (52,4%) oraz wiosek wchodzących w skład gmin: Tułowice (54,83%), Ozimek (54,15%), Nysa (54,05%). Najbardziej kobiety uczęszczają na badanie w gminach: Skarbimierz (26,80%), Branice (25,80%), Rudniki (26,86%) oraz z miastach: Grodków (28,93%), Dobrodzień (32,07%), Praszka (33,55%), Głubczyce (34,33%). W rozbiciu na powiaty zgłaszalnośc na badania przedstawia się następująco: krapkowicki (49,73%), nyski (49,25 %), opolski (47,44 %), namysłowski (46,63%), kluczborski (42,68%), prudnicki (40,73%), opole-grodzki (40,44%), kędzirzyńsko-kozielski (39,24%), strzelecki (38,61%), oleski (35,62%), głubczycki (33,89%), brzeski (32,79%). Średnia dla województwa wynosi 41,98 % (wg stanu na 01 grudnia 2012 roku). Co ciekawe, najczęściej zgłaszają sie kobiety w wieku 50 lat, czyli najmłodsze, dopiero co uprawnione do skryningu, a także panie liczące 69 lat, czyli tuż przed osiągnięciem wieku, w którym przestaną być objęte programem.

Przypomnijmy, że każdego roku w badaniu skryningowym wykrywa się ponad 100 nowotworów złośliwych piersi. Tym samym wiele z nich zostaje zdiagnozowanych w porę i chora otrzymuje szansę na wyleczenie. Ta sansa na pewno maleje u pań nieuczestniczących w badaniu. Statystyki pokazują, że skoro co dwa lata na Opolszczyźnie 40% kobiet bada swoje piersi, to jednocześnie oznacza to, że 60% nie bada. Te panie nie dają sobie szansy na ewentualne wczesne zdiagnozowanie i leczenie..