Firma badawcza Agrotec Polska Sp. z o.o. realizuje zlecenie Ministerstwa Kulturi i Dziedzictwa Naradowego projekt badawczy "Wieś czy globalna wioska?" Celem badania jest diagnoza kompetencji komunikacyjnych mieszkańców obszarów wiejskich w kontekście potrzeb budowania kapitału społecznego wiejskich społeczności. W ramach badania dokonana zostanie ocena możliwości wykorzystania nowych mediów w budowaniu otwartych oraz przejrzystych sieci relacji społecznych na obszarach wiejskich. Uzasadnieniem badania są specyficzne potrzeby komunikacyjne mieszkańców wsi polegające na silnym zagrożeniu wykluczeniem cyfrowym tej grupy, będącej zarazem tą częścią społeczeństwa polskiego, która w największym stopniu może skorzystać w wyniku zmian technologii komnikacyjnych i funkcji społecznych mediów. Na cele realizacji projektu uruchomiony został specjalny blog (http://wiesczyglobalnawioska.pl)

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu i wypowiedzenia swojego zdania na temat kompetencji komunikacyjnych mieszkańców terenów wiejskich. No blogu badania się dostępne pod adresem http://wiesczyglobalnawioska.pl swoją wypowiedź może zamieścić każdy, kto ma coą ciekawego do powiedzenia.

Głów do myślenia nigdy za wiele!

Zespół badawczy Agrotec Polska Sp. z o.o.