Zielona Linia, to instytucja wspierająca działalnośc urzędów pracy w całej Polsce.
Istotą działania Zielonej Lini jest infolinia urzędu pracy, gdzie pod numerem telefonu 19524 można uzyskać szereg bezpłatnych porad dotyczących różnych form pomocy z urzędu pracy.
Zielona Linia powstała z myślą o osobach szukających [racy i przdsiębiorcach.
Osoby bezrobotne uzyskują tu informacje m.in. dotyczące aktualnych ofert pracy oraz szkoleń, warunków udziału w szkoleniach, dofinansowań z urzędu pracy na kontynuacje nauki, studia podyplomowe, opiekę nad dzieckiem czy rozpoczęcie prowadzenia wlasnej dzialalności gospodarczej.
Pracodawcy mogą dowiedzieć się, w jaki sposób uzyskac dofinansowanie, jeśli zechca zatrudnić osobę bezrobotną, a także uzyskać pomoc w rekrutacji pracowników.

Konsultanci Zielonej Linii informują o warunkach uzyskania, a także o dostępności środków m.in. na staż, doposażenie stanowiska pracy, prace interwencyjne, roboty publiczne, redukcję składek na ubezpeiczenie społeczne.
Zielona Linia informuje także o warunkach uzyskania zasiłku, także przez osoby, które pracowały za granicą.
 

Wsparcie infolinii stanowi portal, gdzie pod adresem www.zielonalinia.gov.pl można znaleźć szereg poradników dla osób poszukujących pracy oraz przedsiebiorców , najświeższe informacje z urzędów pracy w całej Polsce, wyszukiwarki ofert pracy i szkoleń oraz wiele innych przydatnych informaci, dotyczących rynku pracy w Polsce i za granicą.

Można się z nimi skontaktować:

Zapraszamy so kontaktu!