Poszukujemy nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych:psów i kotów

koniec tekstu promocyjnego
Urząd Miejski w Gorzowie Śl. w ramach „Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Gorzów Śl.” poszukuje nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt: psów i kotów.
Osoby chętne, które są w stanie stworzyć odpowiednie warunki utrzymania zwierząt, prosimy o zgłoszenie się w tutejszym Urzędzie w godz. od 800 do 15 00 pok. nr 5, w celu wpisania się do rejestru osób zainteresowanych adopcją zwierząt bezdomnych.