"Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj za środki publiczne. Nie paprzepaść szansy rozowju swojej Firmy i skorzystaj z pożyczek niskooprocentowanych, udzielanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu"

koniec tekstu promocyjnego

www.wfosigw.opole.pl

"Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj za środki publiczne. Nie paprzepaść szansy rozowju swojej Firmy i skorzystaj z pożyczek niskooprocentowanych, udzielanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu"

POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OD 3,94 % bez opłat i prowizji.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
Punkt Informacyjny Opole, ul. Krakowska 53, pok. nr 9 i nr 4, tel.: 77 45 45 891 wew. 149, 129, 150, 103, e-mail:fp@wfosigw.opole.pl
, www.wfosigw.opole.pl

FUNDUSZ POŻYCZKOWY MŚP

  • dla przedsiebiorcw należących do sektora MŚP
  • na zadania inwesycyjne i nieinwestycyjne związane z prowadzona działalnością.
  • dla prowadzących działalność lub realizujących inwestycję na terenie województwa opolskiego,
  • nieskie oprocentowanie od 3,94% przy zastosowaniu pomocy publicznej od 5,40% w skali roku w przypadku, gdy wykorzystano pomoc publiczną- Fundusz nie pobiera żadnych opłat i prowizji
  • Maksymalna kwota udzielnoj pożtczki wynosi 500 000,00 zł netto, a maksymalna kwota zaangażowania dla jednego przedsiebiorcy nie może przekroczyć  1 150 000,00 zł
  • maksymalny okres spłaty pozyczki wynosi do 60 miesięcy
  • minimalny wkład wlasy wynosi 5% kosztu przedsięwzięcia netto
  • karencja w spłacie rat kapitałowych do 6 miesięcy.