Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu informuje, że urządzanie nielagalnych kąpielisk i pływanie w wodach odbywa się na własną odpowiedzialność osób kąpiących się. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu nie będzie ponosił odpowiedialności za skutki z tego wynikające.