W dniach 11-13 października 2013 roku 31. osobowa delegacja przedstawicieli władz samorządowych, ciała pedagogicznego i instytucji kultury uczestniczyła w wymianie w mieście partnerskim w Landsberg. (DE).       

Podczas spotkania zapoznaliśmy się z funkcjonowaniem placówek oświatowych w gminie Landsberg, zwiedziliśmy nowo wybudowane przedszkole (jedno z trzynastu w Gminie Landsberg), którego koszt budowy pochłonął 1 500 000 €, z czego dofinansowanie ze strony rządu niemieckiego to 1 100 000 €. Placówka objęła w tym roku opiekę nad 52 dziećmi od 8 miesiąca do 5 roku życia. Podczas trwania spotkania pracownicy oświatowi Gmin Gorzów Śląski i Landsberg mieli okazję porozmawiać, porównać swe funkcjonowanie oraz wyciągnąć wnioski, które pozwolą na dalszy być może łatwiejszy rozwój placówek z osobna oraz przy współpracy obu gmin.

Obok Przedszkola mieści się sala sportowa wyremontowana dzięki funduszom pochodzącym z budżetu gminy oraz dzięki wkładowi pracy własnej mieszkańców. Takie inicjatywy są tam na porządku dziennym, bo wszystkim zależy na estetyce i dobrym wizerunku miasta.

Kolejnym punktem była remontowana obecnie szkoła podstawowa w miejscowości, która jeszcze niedawno należała do innej Gminy, dziś z powodu zadłużenia została wcielona do Gminy Landsberg. Koszt remontu to wartość 2 mln €. Remont podzielono na kilka etapów, a zaczęto go nietypowo, bowiem najpierw wyremontowano klasy, by już stworzyć warunku do nauki dla dzieci. Kolejnym etapem jest remont poddasza, na którym znajdować się będzie stołówka wraz z biblioteką. Ostatnim etapem jest remont dachu oraz termomodernizacja budynku. Samymi pracami remontowymi zajmuje się 5 zaprzyjaźnionych z Gminą firm, które pracują jednocześnie. Prace rozpoczęto w okresie wakacji, a planowane zakończenie przewiduje się na kwiecień 2014 roku. Budynek szkoły w zasadzie niewielki, aczkolwiek warunki jaki zostaną w nim stworzone do nauki są na bardzo wysokim poziomie. Znajduje się tam wyciszona sala muzyczna, a każda klasa posiada swą osobną szatnię.   

Kolejnym punktem był sztuczny zbiornik wodny nie mający odpływów o powierzchni 61 km², gdzie w poprzednich latach znajdowała się kopalnia bursztynu. Pierwotnie planowano, że zbiornik zostanie wypełniony wodą stopniowo w ciągu 8 lat. Ostatecznie zapełnił się on w ciągu nieco ponad 30 godzin podczas powodzi stulecia. Dziś jest on atrakcją turystyczną, gdzie odbywają się zawody w żegludze po akwenach zamkniętych, gdzie można łowić ryby, gdzie wyznaczone jest kąpielisko wodne.

 

PRZEDSZKOLE.jpegSALA SPORTOWA.jpegSZKOŁA PODSTAWOWA..jpegSALA MUZYCZNA.jpeg