W listopadzie rusza kolejna grupa szkolenia ECDL Start!

koniec tekstu promocyjnego

Jest to przedsięwzięcie skierowane do osób:

1.posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

2.od 18. do 64. roku życia,

3.bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo,

4. a także pracujących osób pełnosprawnych po 50. roku życia,

5.zamieszkujących na terenie województwa opolskiego.

Dajemy możliwość: ·       

 - uczestnictwa w szkoleniu ITC (poziom ECDL Core i ECDL Start)·       

- zdobycia certyfikatu umiejętności komputerowych, tzw. „European 

  Computer Driving Licence”·     

-  otrzymania bezpłatnych materiałów dydaktycznych i poczęstunku,

    pracy zdalnej (szkolenie e-learningowe w zakresie ECDL),·    

 -  realizacji części zajęć w weekendy i popołudniami.

Wszystkie działania rezlizowane w ramach projektu są BEZPŁATNE!

Uczestnikom zapewniamy zwrot kosztów przejazdu na szkolenie.

Projekt realizowany jest do 30.04.2015r.

ZACHECAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W REKRUTACJI:

CENTRUM EDUKACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

UL. OZIMSKA 25

45-057 OPOLE

tel. 77/ 542 19 01, 508 501 281,  emailL: daria.gontarek@idn.org.pl

www.aktywizacja.org.pl/opole