Miasto i Gmina Gorzów Śląski położona jest w północno - wschodniej części województwa opolskiego, w starostwie oleskim, na pograniczu z województwem łódzkim. Od południa bezpośrednio graniczy z gminą Olesno, od wschodu z gminami: Praszka, Rudniki, Radłów, od strony zachodniej z gminami: Kluczbork i Byczyna, a od północy z gminami łódzkimi Łubnice i Skomlin.

Obszar gminy zajmuje powierzchnię 154,12 km2 z czego 18,68 km2 mieści się w granicach administracyjnych miasta. Tereny zalesione zajmują 22% terenu gminy, a jej użytki rolne - 70,10%. Liczba mieszkańców miasta i gminy to 7674 osób (dane z grudnia 2006 r.), w tym w mieście niemal 2500. W skład gminy wchodzi 14 sołectw są to: Uszyce, Zdziechowice, Goła, Krzyżanowice, Nowa Wieś, Budzów, Pakoszów, Kobyla Góra, Dębina, Pawłowice, Kozłowice, Jamy, Skrońsko i Jastrzygowice.
Oficjalne strony sołectw :

Uszyce >> http://uszyce.pl/
Zdziechowice >> http://zdziechowice.nets.pl/
Jastrzygowice - http//jastrzygowice.cba.pl

zdj_29072002.jpeg