Gmina Gorzów Śląski przy współfinansowaniu z programów krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Opolskiego wybudowała Kompleks sportowy zawierający halę widowiskowo- sportową, boiska orlik oraz boisko do plażowej piłki siatjkowej. Zagospodarowano również teren wokół szkoły oraz obiektów sportowych przy ul. Byczyńskiej.

HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA.jpegDZIEDZINIEC SZKOŁY.jpegMOJE BOISKO ORLIK.jpegSZKOŁA.jpegSZKOŁA-HALA-ORLIK.jpeg

 W 2012 roku przy udziale zewnetrznych środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego przebudowano drogi przy ulicach: Kluczborska, Rynek, Mała, Wałowa, Byczyńska i Kościelna wraz z wymianą kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej. 

UL. KLUCZBORKSA WJAZD DO RYNKU G. ŚL..jpegUL. MAŁA WIDOK NA PLEBANIE KOSCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO.jpegUL. RYNEK.jpegUL. RYNEK..jpeg
UL..RYNEK.jpeg

Od 2009 roku trwały procedury związane z pozyskaniem środków finansowych na zadanie pn. Utworzenie miejsca wypoczynkowego wraz z infrastrukturą sportowo- rekreacyjną i odnową Amfiteatru w Gorzowie Śląskim z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego. W 2012 roku udało się zadanie ukończyć:

 Nowy obraz1.jpegNowy obraz.jpeg15.jpeg14.jpeg16.jpeg
12.jpeg11.jpeg10.jpeg9.jpeg7.jpeg
6.jpeg5.jpeg4.jpeg2.jpeg3.jpeg
8.jpeg

 

 

Gmina Gorzów Śląski jest w 100% zwodociągowana. Ujęcie wody składa się z sześciu studni głębinowych, co w pełni zaspokaja zapotrzebowanie gminne na wodę pitną. Gminna sieć wodociągowa zaopatruje w wodę również wsie Szyszków i Wygiełdów należące do gminy Praszka. Długość sieci wodociągowych to 145 km.

Na terenie gminy funkcjonuje również kolektor sanitarny, z punktem zlewnym w Gorzowie tłoczący ścieki do oczyszczalni bilogiczno-mechanicznej w Praszce zgodnie z porozumieniem międzygminnym. Obecnie w pełni skanalizowane są cztery miejscowości- Gorzów Śląski, Jamy, Kozłowice i Pawłowice. Istnieją jednak plany budowy sieci kanalizacyjnej na terenie wszystkich sołectw naszej gminy.
Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 47,2 km.  
Na terenach nie objętych zbiorczym systemem kanalizacyjnym wybudowano przydomowe oczyszczalnie ścieków.     

Gmina posiada wysypisko odpadów komunalnych w Krzyżanowicach oraz zorganizowany odbiór nieczystości stałych. Obsługą wodno - kanalizacyjną  zajmuje się Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim natomiast wywozem nieczystości stałych firma wyłoniona w drodze postępowania przetargowego.

Obszar gminy położony jest z dala od dużych aglomeracji miejskich, ale posiada z nimi dogodne połączenia komunikacyjne, co sprawia, że stanowi bazę wypadową dla mieszkańców Górnego Śląska i nie tylko. Teren naszej gminy powiązany jest siecią dróg ze stolicą województwa (miastem Opole), oddaloną od obszaru o ok. 60 km i ośrodkami powiatowymi: miastem Kluczbork i miastem Olesno o ok. 20 km.
Inne duże ośrodki powiązane komunikacyjne z Gorzowem to: Wieluń (ok. 27 km), Częstochowa (ok. 70 km), Łódź (ok. 130 km), Katowice (ok. 150 km), Wrocław (ok. 120 km), Poznań (ok. 230 km).
Obecnie sieć komunikacyjną tworzą przede wszystkim drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe. W związku z tym, że na obszarze naszej gminy krzyżują się drogi: krajowa Nr 45 z wojewódzką Nr 487, istnieje dogodne ułatwienie łączności komunikacyjnej gminy z całym krajem.