Gorzów Śląski otrzymał herb w okresie średniowiecza. Nie było więc potrzeby projektowania nowego herbu. Został jedynie zmodyfikowany rysunek godła, który zaakceptowała Komisja Heraldyczna w Warszawie. Natomiast wcześniej nasza Gmina nie posiadała flagi i banneru. Dnia 13 czerwca 2008 roku Rada Miejska przyjęła symbole samorządowe: herb, flagę, banner i pieczęcie z wizerunkiem herbu.
Herb Gorzowa Śląskiego - w srebrnym (białym) polu tarczy późnogotyckiej jeleń czerwony zwrócony w prawo w skoku nad zielonym wzgórzem.

Geneza herbu Gorzowa Śląskiego, podobnie jak jego symbolika, przedstawia się niezbyt jasno. Skaczącego jelenia uważa się za symbol fauny leśnej, co wskazuje na duże kompleksy leśne, zalegające w średniowieczu najbliższą okolicę. Nie wykluczone jednak, iż godło tego herbu nawiązuje do herbu szlacheckiego Brochowicz. Trudno określić, jak dawno godło w tej formie funkcjonuje, znamy je bowiem z wyobrażeń siedemnastowiecznych. Niewątpliwie miasto posiadało swój herb co najmniej od XIV wieku, nie wiadomo jednak czy jego wyobrażenie pokrywało się z używaną w czasach nowożytnych formą herbu miejskiego. Najstarsza zachowana pieczęć sprawiona została w 1662 roku, taka data figurowała bowiem na tłoku pieczętnym. Podobne wyobrażenie zawierał odcisk pieczęci z roku 1724.