ul. Wojska Polskiego 15
46-310 Gorzów Śląski
tel./fax. (34) 35 05 710
                   35 05 712
                   35 05 715-717
e-mail:
um@gorzowslaski.pl

Godziny pracy w Urzędzie:
poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek:
od 7:15 do 15:00
środa: od 7:30 do 15:30

Dni i godziny przyjmowania interesantów
w sprawie skarg i wniosków:

Burmistrz - codziennie w godzinach pracy urzędu

Sekretarz i kierownicy referatów - codziennie w godz. urzędowania

Przewodniczący Rady Miejskiej - środa od 15:00 do 17:00
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - I i III poniedziałek miesiąca od 15:00 do 17:00 oraz I i III piątek miesiąca od 15:00 do 17:00

Spis numerów wewnętrznych Urzędu Miejskiego oraz jednostek pomocniczych :

N a z w a
Nr wewnętrzny
Sekretariat
w. 21, 43
Fax
w. 42
Księgowość budżetowa
w. 27, 28
Księgowość podatkowa
w. 70
Kasa
w. 40
Wymiar podatków i opłat
w. 30, 60
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa – kierownik
w. 26
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
w. 25, 56
Referat Planowania Przestrzennego Inwestycji i Ochrony Środowiska - kierownik
w. 38
Stanowisko ds. ochrony środowiska
w. 54
Stanowisko ds. planowania przestrzennego i inwestycji
w. 36
Stanowisko ds. inwestycji
w. 57
Urząd Stanu Cywilnego
w. 39
Stanowisko ds. ewidencji ludności
w. 67
Stanowisko ds. OC, wojskowości, bhp i zarządzania kryzysowego
w. 37
Stanowisko ds. mieszkaniowych i działalności gospodarczej
w. 35
Stanowisko ds. promocji i integracji europejskiej
w. 55
Obsługa Rady Miejskiej i kadr                              
w. 48            
Biuro Obsługi Szkól i Przedszkoli                        tel. 34 3505705
w. 47            
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej      tel. 34 3594008
w. 31, 32, 33
Zakład Usług Komunalnych                                 tel. 34 3594070
w. 44, 45, 46