Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim

koniec tekstu promocyjnego

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzowie Śląskim

ul: Wojska Polskiego 15
46-310 Gorzów Śląski
tel:/034/ 359 40 08 fax. /034/ 359 40 08

BIP: http://bip.mgops.gorzowslaski.pl/

Godziny pracy MGOPS w Gorzowie Śląskim:
w poniedziałek, wtorek,czwartek i piątek
    od godz. 7.15 do godz. 15.00
w środę:
    od godz. 7.30 do godz. 15.30

Pracownicy MGOPS w Gorzowie Śl.:
Krystyna Wolna - Dyrektor
Bernadeta Piśla - Główna Księgowa
Kazimiera Łucka - Stanossek - Starszy pracownik socjalny
Elżbieta Warchoł -Starszy pracownik socjalny
Jolanta Jarema - Specjalista Pracy Socjalnej
Anna Wyrwa - Pracownik do spraw księgowych i funduszu
                           alimentacyjnego
Anna Ptak - Wychowawca świetlicy środowiskowej

Dyrektor Ośrodka przyjmuje w sprawie skarg i wniosków codziennie od 9.00 - 14.00, w pokoju nr 10 Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim.