Spis aktów prawnych na podstawie których opiera się funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śl.

koniec tekstu promocyjnego