Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się wypłatą świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.
koniec tekstu promocyjnego

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego otrzymują wszyscy ci, którzy mają alimenty zasądzone przez sąd ale nie otrzymuja ich od matki bądz ojca dziecka. Świdczenia na dzieci przysługują również wtedy gdy matka lub ojciec dziecka ponownie zwiążą się z innym partnerem. Aby otrzymać alimenty z funduszu dochód na jednego członka rodziny nie może być wyższy niż 725 zł.

Alimenty otrzymają:
-dzieci wychowywane samotnie lub w pełnych rodzinach  
  jeżeli jedno z rodziców nie łoży na utrzymanie rodziny
-dzieci do 18 roku życia lub 25 roku życia jeśli dziecko studiuje
-bez względu na wiek dziecka jeżeli jest niepełnosprawne

Wymagane dokumenty:
-wniosek z danymi osobowymi swoimi i dziecka
-zaświdczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za
  poprzedni rok
-akt urodzenia dziecka
-zaświadczenie że dziecko chodzi do szkoły lub studiuje
-odpis orzeczenia sądowego o rozwodzie lub separacji i 
 zasądzonych alimentach
-zaświadczenie od komornika o nieściągalności alimentów
-zaświadczenie o niepełnosprawności dziecka