Co należy zrobić aby otrzymać zasiłek rodzinny.
koniec tekstu promocyjnego

Od 1 listopada 2009 roku rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy który potrwa do 31 pażdziernika 2010 roku. 
W nowym okresie zasiłkowym zmiannie uległa wysokość przyznawanych świadczeń tj.
- 68 zł. na dzieci do 5 roku życia
- 91 zł. na dzieci od 5 do 18 roku życia
- 98 zł. na dzieci od 18 do 21 roku życia
Zasiłek rodzinny na dzieci powyżej 18 roku życia przysługuje tylko osobom uczącym się tzn. uczęszczającym do szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadlicealnej. Zasiłek rodzinny nie przysługuje osobom podejmującym naukę w szkole wyższej.
Aby otrzymać zasiłek rodzinny dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 504 zł. Wyjątek stanowią rodziny w których skład wchodzą osoby niepełnosprawne, wtedy dochóch na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 583 zł.
Dokumenty jakie należy złożyć aby otrzymać zasiłek rodzinny:
- wniosek o ustalenie prawa do zasiku rodzinnego
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych
  dochodach za rok 2008
- nakaz płatniczy podatku w przypadku posiadania
  gospodarstw rolnego.