Skrót najważniejszych informacji związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

Wysokość stawek opłat, terminy wnoszenia opłat, sposoby dokonywania opłat,  

koniec tekstu promocyjnego

 

Termin składania deklaracji      pierwszy termin do 31.03.2013 rok, lub w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania

lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany w danych określonych w deklaracji 

 Miejsce składania deklaracji     Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim / u Sołtysów / listownie

Terminy wnoszenia opłat

o   za miesiące styczeń i luty - do 15 dnia lutego,

o   za miesiące marzec i kwiecień - do 15 dnia kwietnia,

o   za miesiące maj i czerwiec - do 15 dnia czerwca,

o   za miesiące lipiec i sierpień - do 15 dnia sierpnia,

o   za miesiące wrzesień i październik - do 15 dnia października,

o   za miesiące listopad i grudzień - do 15 dnia grudnia.

Stawka opłaty za odpady zbierane selektywnie i kompostowane we własnym zakresie odpady biodegradowalne

o   jednoosobowe gospodarstwa domowe - 14 zł;

o   gospodarstwa domowe liczące od 2 do 4 osób - 24 zł;

o   gospodarstwa domowe liczące od 5 do 6 osób - 34 zł;

o   gospodarstwa domowe liczące powyżej 7 osób - 44 zł.

Stawka opłaty za odpady zbierane selektywnie bez kompostowania we własnym zakresie odpadów biodegradowalnych

o   jednoosobowe gospodarstwa domowe - 17 zł;

o   gospodarstwa domowe liczące od 2 do 4 osób - 29 zł;

o   gospodarstwa domowe liczące od 5 do 6 osób - 41 zł;

o   gospodarstwa domowe liczące powyżej 7 osób - 53 zł.

Stawka opłaty za odpady niesegregowane

o   jednoosobowe gospodarstwa domowe - 28 zł;

o   gospodarstwa domowe liczące od 2 do 4 osób - 48 zł;

o   gospodarstwa domowe liczące od 5 do 6 osób - 68 zł;

o   gospodarstwa domowe liczące powyżej 7 osób - 88 zł.

Sposób płatności

o   W kasie Urzędu Miejskiego

o   Przelewem na rachunek Gminy Gorzów Śląski

o   U Sołtysów

16890910582005000000130010

 

Kontakt

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

ul. Wojska Polskiego 15; 46-310 Gorzów Śląski

Tel. 034 35 05 710 wew. 54; mail rmgo@gorzowslaski.pl

 

Remondis Opole Sp. z o. o.  oddział Olesno

ul. Powstańców Śląskich 12; 46-300 Olesno

tel. 034 358 30 90