Komisja Rewizyjna

 1. Robert Malecha - przewodniczący
 2. Klaudia Froncek – z-ca przewodniczącego 
 3. Agnieszka Karlak-Bartkowska – członek komisji 
 4. Grzegorz Krzemiński – członek komisji
    
Komisja ds. Budżetu, Finansów i Działalności Gospodarczej 
 1. Henryk Mrozek  - przewodniczący
 2. Paweł Giza  – z-ca przewodniczącego
 3. Edward Helios - członek komisji
 4. Bogusł aw Dziedzic   – członek komisji
 5. Rudolf Gnacy  – członek komisji
 6. Edward Żurawicki – członek komisji

Komisja Gospodarki Przestrzennej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
 1. Joachim Kinach - przewodniczący
 2. Agnieszka Karlak-Bartkowska – z-ca przewodniczącego
 3. Paweł Giza – członek komisji
 4. Bogusław Dziedzic – członek komisji
 5. Robert Malecha – członek komisji
 6. Józef Münzer  - członek komisji
 7. Mieczysław Naumowicz – członek komisji
 8. Rudolf Gnacy- członek komisji 
 9. Heryk Mrozek - członek komisji

Komisja Kultury, Oświaty Ochrony Zdrowia 
 1. Klaudia Froncek  -przewodnicząca
 2. Grzegorz Krzemiński – z-ca przewodniczącego
 3. józef Münzer – członek komisji
 4. Edward Helios – członek komisji
 5. joachim Kinach – członek komisji